Pedagogický sbor

Mgr. Zuzana Štěpánová  – ředitelka

Lenka Walterová, B.A. - 3. třída  

Třetím rokem provází Lenka Walterová školáky na cestě za poznáním. Vystudovala obor Politika a společnost na Anglo-American College v Praze, studovala anglistiku a v současné době studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Trpělivým přístupem vytváří vlídné prostředí a podmínky pro všestranný vývoj dětí a jejich výchovu ke svobodě. Tvůrčí a umělecké činnosti podporuje v dětech za pomoci svého výtvarného a hudebního nadání. Kromě třídnictví ve 3. třídě také vyučuje anglický jazyk v nižších ročnících.

 

 

 

Mgr. Magdaléna Jelínková - 2. třída  

Jako pedagog působím ve školství sedmým rokem, původně jsem, ale chtěla být ekologem, z toho důvodu jsem vystudovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně obor Ekologie a ochrana životního prostředí, z něhož mám titul bakaláře. Osud mě, ale svedl na cestu učitelství a já si po nástupu do prvního zaměstnání dostudovala na Univerzitě Jana Amose Komenského dvouletý obor – Speciální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň. A jsem za to ráda, protože práce s dětmi mě naplňuje a dělám ji velice ráda. Nyní se stanu třídní učitelkou 2. třídy a moc bych si přála, abychom s dětmi ve třídě i mimo ni zažívali jen samé hezké chvíle.

 

Ing. Zuzana Pechová - 1. třída

 

 

 

 

Hana Berlová - zástupce ředitelky pro ZŠ, družina


Jeřabinkové děti provází Hana Berlová druhým rokem. Ze sociálně-zdravotní sféry přešla do naší školy v listopadu roku 2018. Děti učí veškerým sociálním dovednostem, probouzí jejich přirozené schopnosti a talenty. Učí je úctě, zodpovědnosti, respektu k ostatním a k sobě samým.  Waldorfskou pedagogiku zapojuje jemně díky své kreativitě a výtvarnému nadání do všech průběžných činností v družině. S dětmi si hraje, provází je s úctou, vytváří pro ně domácí, harmonické a bezpečné prostředí v družině.

 

Anežka Růžičková - družina

Jeřabinkové děti provázím nově od začátku  školního roku 2019 v družině po boku Hanky Berlové.

Poté co jsem dostudovala uměleckou školu-textilní výtvarnictví, jsem přemýšlela jak propojit uměleckou oblast a práci s dětmi. Působení v družině waldorfské školy je vlastně logickým vyústěním mé životní cesty. Jako absolvent waldorfské školy Jinonice jsem si nenechala ujít možnost, aby moji kluci chodili do waldorfské školy.

To že pomáhám utvářet chod Jeřabinky, že vedeme děti k úctě a respektu k druhým, lásce k přírodě a morálním hodnotám, vytváří harmonické, tvůrčí a kreativní prostředí, mi dává pocit naplnění.

 


 

 

 

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks