Pedagogický sbor

Mgr. Zuzana Štěpánová  – ředitelka

 

 

Lenka Walterová, B.A. - 4. třída  

Čtvrtým  rokem provází Lenka Walterová školáky na cestě za poznáním. Vystudovala obor Politika a společnost na Anglo-American College v Praze, studovala anglistiku a v současné době studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Trpělivým přístupem vytváří vlídné prostředí a podmínky pro všestranný vývoj dětí a jejich výchovu ke svobodě. Tvůrčí a umělecké činnosti podporuje v dětech za pomoci svého výtvarného a hudebního nadání. Kromě třídnictví ve 3. třídě také vyučuje anglický jazyk v nižších ročnících.

 

 

 

Mgr. Simona Svobodová - 3. třída  

Vystudovala jsem bakalářské studium – Biologie, Výchova ke zdraví na UK v Praze.
Následovalo studium magisterské - obor Biologie, Geologie, Environmentalistika na Pedagogické fakultě UK Praha.
Od roku 2009 jsem působila jako pedagog a třídní učitel na druhém stupni státní základní školy v Litvínově-Hamru.
Dva roky spolupracovala s přírodovědeckou fakultou v Ústí nad Labem a Plzni – metodika výuky přírodopisu v 6.ročníku.
Tři roky působila a nadále spolupracuji jako Lídr Biologie v Ústeckém kraji v rámci OMS.
Nově budu působit jako třídní učitel waldorfské školy Jeřabinka ve třetí třídě. Absolvovala jsem první Letní kurz waldorfské pedagogiky 2020 v Semilech.
Určitě se nebráním dalšímu vzdělávání s waldorfskou tématikou , jsem pro neustálý příjem nových poznatků nejen v biologii.
Absolvované akreditované semináře : Biotechnologie v lesnictví, Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování, Jak dosáhnout pozitivních vztahů v Inkluzivní třídě, Nápady a tipy pro práci pedagoga se třídou, Odpady a obaly, Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ v problematice udržitelného rozvoje, Propagace a publicita školy v oblasti EVVO, Setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje ad.

 

Ing. Zuzana Pechová - 2. třída

Vždycky jsem věděla, že chci učit malé děti. Učitelství 1. stupně ZŠ jsem vystudovala v roce 2020 na ZČU v Plzni, moje cesta k prvostupňovému vzdělávání však bylo o něco složitější.  Nejdříve jsem vystudovala  ekonomii a management VŠB Most. A s tímto vzděláním jsem započala svou kariéru na střední škole.  Práce se staršími dětmi (později angličtina na 2. stupni) má také své kouzlo a význam, mně ale definitivně došlo, že nejdůležitější a nejkrásnější je budovat základy. Vštípit dětem lásku k poznávání, objevování a k neustálému seberozvoji. Jeřabinka je škola, která tyto hodnoty (a mnohé jiné) podporuje nejen prázdným slovem na propagačních materiálech, ale skutečně a prakticky a proto jsem tu. 

 

Mgr. Zdenka Braumová - 1. třída

Má cesta ke školství nevedla přímo, až jako učitelka v mateřské škole jsem vystudovala speciální pedagogiku, a protože mě sebevzdělávání naplňuje, studuji nadále. Vždy mě výchova a vzdělávání zajímá převážně z filosofického hlediska, hledám etické a morální základy a neotřelé způsoby uvažování a nahlížení na člověka, dítě. Vzdělávání považuji jako oboustranně obohacující proces, ne pouze jako působení učitele na žáka.

Jsem velice různorodý člověk, proto například působím i jako lektor na vysokých školách apod. Také Český jazyk a literatura, tato vzdělávací oblast stojí v popředí mého (nejen profesního) zájmu. Jsem básnířkou a autorkou několika knih. Zajímám se převážně o čtenářskou pregramotnost a gramotnost, celkově tíhnu k intuitivnímu vzdělávání s ohledem na každé dítě, k tvořivému učení, přičemž využívám poznatků z praxe i studia. 

Mým krédem je: "V každém je touha se učit, někdy skryta, avšak nikdy ne tak hluboko, aby nemohla být objevena."

 

 

Hana Berlová - zástupce ředitelky pro ZŠ, družina


Jeřabinkové děti provází Hana Berlová druhým rokem. Ze sociálně-zdravotní sféry přešla do naší školy v listopadu roku 2018. Děti učí veškerým sociálním dovednostem, probouzí jejich přirozené schopnosti a talenty. Učí je úctě, zodpovědnosti, respektu k ostatním a k sobě samým.  Waldorfskou pedagogiku zapojuje jemně díky své kreativitě a výtvarnému nadání do všech průběžných činností v družině. S dětmi si hraje, provází je s úctou, vytváří pro ně domácí, harmonické a bezpečné prostředí v družině.

 

Anežka Růžičková - družina

Jeřabinkové děti provázím nově od začátku  školního roku 2019 v družině po boku Hanky Berlové.

Poté co jsem dostudovala uměleckou školu-textilní výtvarnictví, jsem přemýšlela jak propojit uměleckou oblast a práci s dětmi. Působení v družině waldorfské školy je vlastně logickým vyústěním mé životní cesty. Jako absolvent waldorfské školy Jinonice jsem si nenechala ujít možnost, aby moji kluci chodili do waldorfské školy.

To že pomáhám utvářet chod Jeřabinky, že vedeme děti k úctě a respektu k druhým, lásce k přírodě a morálním hodnotám, vytváří harmonické, tvůrčí a kreativní prostředí, mi dává pocit naplnění.

 


 

 

 

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks