Jsme velmi vděční za podporu od Nadačního fondu Waldorf, která se naší škole dostala. Cílem Nadačního fondu Waldorf je podporovat rozvoj waldorfské pedagogiky a dalších aktivit aplikované antroposofie. Zajímavé informace o fondu a všech jeho aktivitách najdete ZDE.

 

Inovace výuky v MŠ a ZŠ Jeřabinka

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem „Inovace výuky v MŠ a ZŠ Jeřabinka“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016038, podpořený z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Doplňující podklady k projektu:

Publicita projektu

Informace o zapojení školy

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Tisková zpráva k projektu MAP II (19.5.2020)

Tisková zpráva k projektu MAP II

 

Jsme také partnerskou školou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v projektu Učíme se učit spolu.

 

Nové pracovní příležitosti – SÚPM, projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks