Školné a stravné

Výše školného

Výše stravného

Obědy lze odhlásit v případě nemoci od 6,00 do 7,00 h, e-mailem (zshamrjidelna@softcontrol.cz) nebo telefonicky (tel: 773 826 345, stačí sms). Odhlašování na další dny: e-mailem nebo telefonicky od 6,00 do 14,30 h. Mimo uvedenou dobu odhlašování po telefonu, lze poslat i SMS (tj. pokud rodiče ví dopředu, že se dítě nebude stravovat).  Je třeba přesně vymezit časové období, na které se strávník odhlašuje (jméno a ZŠ Jeřabinka). Pokud je strávník nemocný, lze první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Na další dny už musí být odhlášen. Pokud tak rodiče neučiní, má školní jídelna právo účtovat si stravné za celý den v plné výši, tzn. i škola Jeřabinka potom přeúčtuje rodiči režijní náklady na oběd, tj. 11,- Kč vždy za neodhlášené obědy.

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks