Denní režim ve školce

Rytmus dne

Rodiče s dětmi mohou do školky přicházet od 7:00 hodin. Den ve školce končí v 16:00 hodin. Režim dne je orientační, jen doba jídla a odpočinku je závazná. Při výletech mimo školku berou učitelky dopolední přesnídávku pro děti v termonádobách s sebou.

Součástí každého školkového dne jsou rituály. Jedním z nich je ranní kruh, v něm má každé dítě možnost sdělit ostatním, co je pro něj zrovna důležité. V kruhu se děti učí vyjádřit své myšlenky a také respektovat prostor druhého.  Učí se naslouchat. Součástí kruhu bývá i pohybová nebo prostorová hra, zpěv a hra na hudební nástroje.

Průběh dne

7:00 - 8:30

 

příchod dětí, volná hra

8:00 - 9:00

 

denní činnosti

9:00 - 9:30

 

ranní kruh

9:30 - 10:00

10:00 – 11:30

 

úklid, hygiena, svačina

pobyt venku

11:30 - 12:15

 

hygiena, stolování, oběd

12:15 - 14:30

 

pohádky, odpočinek

14:30 - 15:00

 

hygiena, svačina

15:00 - 16:00

 

odpolední kruh, volná hra

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks