Mgr. Zuzana Štěpánová - 5. třída

info@skolajerabinka.cz

Mgr. Simona Svobodová - 4. třída  

Vystudovala jsem bakalářské studium – Biologie, Výchova ke zdraví na UK v Praze. Následovalo studium magisterské - obor Biologie, Geologie, Environmentalistika na Pedagogické fakultě UK Praha. Od roku 2009 jsem působila jako pedagog a třídní učitel na druhém stupni státní základní školy v Litvínově-Hamru. Dva roky spolupracovala s přírodovědeckou fakultou v Ústí nad Labem a Plzni – metodika výuky přírodopisu v 6.ročníku. Tři roky působila a nadále spolupracuji jako Lídr Biologie v Ústeckém kraji v rámci OMS. Nově budu působit jako třídní učitel waldorfské školy Jeřabinka ve třetí třídě. Absolvovala jsem první Letní kurz waldorfské pedagogiky 2020 v Semilech. Určitě se nebráním dalšímu vzdělávání s waldorfskou tématikou , jsem pro neustálý příjem nových poznatků nejen v biologii. Absolvované akreditované semináře : Biotechnologie v lesnictví, Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování, Jak dosáhnout pozitivních vztahů v Inkluzivní třídě, Nápady a tipy pro práci pedagoga se třídou, Odpady a obaly, Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ v problematice udržitelného rozvoje, Propagace a publicita školy v oblasti EVVO, Setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje ad.

skolaci18@skolajerabinka.cz


Mgr. Markéta Borská - 3. třída

skolaci19@skolajerabinka.cz


Mgr. Ivana Janovská - 2. třída

skolaci20@skolajerabinka.cz


Mgr. Jana Himmlová - 1. třída

skolaci21@skolajerabinka.cz

 

Anežka Růžičková - družina

Jeřabinkové děti provázím nově od začátku  školního roku 2019 v družině po boku Hanky Berlové. Poté co jsem dostudovala uměleckou školu-textilní výtvarnictví, jsem přemýšlela jak propojit uměleckou oblast a práci s dětmi. Absolvovala jsem kurz asistenta pedagoga na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze, dále Letní waldorfský seminář v Semilech, a kurz akvarelové malby u ak. malířky Evy Vejražkové.  Působení v družině waldorfské školy je vlastně logickým vyústěním mé životní cesty. Jako absolvent waldorfské školy Jinonice jsem si nenechala ujít možnost, aby moji kluci chodili do waldorfské školy. Tento rok nastupuji ke tříletému studiu Waldorfského učitele na Akademii waldorfské pedagogiky. To že pomáhám utvářet chod Jeřabinky, že vedeme děti k úctě a respektu k druhým, lásce k přírodě a morálním hodnotám, vytváří harmonické, tvůrčí a kreativní prostředí, mi dává pocit naplnění.

druzina@skolajerabinka.cz


Petr Vrabec - asistent pedagoga

 

Mgr. et. Mgr. Veronika Smetánková - školní psycholog

 

PhDr. Anežka Janátová

Narozena 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku,sociální a uměleckou terapii v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR. V Akademii TABOR vyučuje zejména následující témata: Člověk jako tvůrce vlastního osudu; Prostor a čas - dimenze lidské existence; Sociální handicap; Logoterapie; Dramaterapie; Biografická práce.

 

 

 

 

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks